Voorbeeld maandelijks overzicht

Voorbeeld “Mogelijke fouten” voor herstellers van Mercedes-Benz :